ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودآگاهی هیجانی -(1 فروردین95) شادی دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 1 فروردین 95

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی (16 اسفند94) دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 16 اسفند 94

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه ۹ اسفند 94

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی ۲ دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی ۲ دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه ۲ اسفند 94

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی  دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه ۲۵ بهمن 94

فايل صوتى برنامه حال خوب ( قسمت اول ) دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب ( قسمت اول )  دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 18 بهمن 94

دانلود برنامه اردیبهشت 78 دکتر علی بابایی زاد 31 فروردین 1394

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 31 فروردین 1394

دانلود برنامه اردیبهشت 77 دکتر علی بابایی زاد 24 فروردین 1394

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 24 فروردین 1394 

دانلود برنامه طلوع (قسمت آخر) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار- بیشترین درک زمان رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و هشتم - پایانی) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار بیشترین درک زمان رنجش زدایی

دانلود برنامه طلوع (37) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - نکات متقابل رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - نکات متقابل رنجش زدایی

دانلود برنامه طلوع (36) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و ششم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - رنجش زدایی 

دانلود برنامه طلوع (35) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - شناخت نوازش منفی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار شناخت نوازش منفی 

دانلود برنامه طلوع (34) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - دریافت تصویر ذهنی از نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - دریافت تصویر ذهنی از نوازش

دانلود برنامه طلوع (33) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - مهار های دریافت نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و سوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - مهار های دریافت نوازش 

دانلود برنامه طلوع (32) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - تصویر ذهنی از نبود نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار -تصویر ذهنی از نبود نوازش 

دانلود برنامه طلوع (31) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - ترس های درونی برای نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و یکم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - ترس های درونی برای نوازش